TJÄNSTER, SERVICE OCH UNDERHÅLL

Makoro tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster inom många olika områden. Vi är duktiga på är att förstå kundens problem och utför drifttagning och service på monteringsutrustning och automatiserade produktionsanläggningar inom de flesta branscher.

Makoro sköter service och underhåll av Rinco & KLN Ultrasonics utrustningar. Rinco & KLN Ultrasonics är företag som specialiserat sig på sammanfogning av termoplaster med hjälp av bland annat ultraljud- och vibrationssvetsning.

Mer om våra tjänster Se mer om "Våra tjänster"
Mer om service och underhåll Se mer om "Tjänster - Service och underhåll"

Det vi är duktiga på är att förstå kundens problem.


Mer om – Våra tjänster
Makoro tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster inom följande områden:

Förstudie

Funktionsbeskrivningar
Kostnadskalkyl
Projektledning
Konstruktion:
– Mekanik ( IronCad )
– Elektronik ( FastEl )
Programmering:
– PLC, HMI, Scada ( Siemens )
( Mitsubishi )
( Beckhoff )
– Säkerhets-PLC ( JokabSafety )
– Vision ( diVision )
Robotteknik ( ABB )
Tillverkning Mekanik
Tillverkning Styrskåp
Installation av El-utrustning
Montering & Drifttagning
Provning och kontroll
CE-Märkning @ 2010 MAKORO AB Håbynvägen 5 | SE-458 30 Färgelanda | Sweden